Meldingsformulier incidenten

  Algemeen:


  (Vul \"Anoniem\" in als je anoniem wilt blijven)

  -----

  Soort Incident:

  [checkbox checkbox-525 \"Respect (schelden / vloeken / onfatsoenlijk taalgebruik etc.)\"]
  [checkbox checkbox-526 \"Discriminatie (zoals ras / geloof etc.)\"]
  [checkbox checkbox-527 \"Bedreiging\"]
  [checkbox checkbox-528 \"Fysieke geweld (slaan / natrappen / etc.)\"]
  [checkbox checkbox-529 \"Seksuele intimidatie en/of geweld\"]

  (aankruisen wat van toepassing is)  Beantwoord in geval van respect / discriminatie / bedreiging ook de volgende vraag:

  Beantwoord in geval van fysiek geweld of seksuele intimidatie ook de volgende vragen:  (geef bij de beschrijving van het incident ook een beschrijving van de eventuele verwondingen)

  -----

  Staking wedstrijd

  Is de wedstrijd gestaakt?
  [select Gestaakt \"Ja\" \"Nee\"] , [select TypeStaking \"tijdelijk\" \"definitief\"]
  (indien de wedstrijd is gestaakt moet er een afzonderlijke melding bij de KNVB worden gedaan!)

  ----

  Betrokkenen:

  Elftalleider TVCBreda : (naam, 06-nummer)
  Elftalleider Gasten : (naam, 06-nummer)
  Scheidsrechter : (naam, 06-nummer, club)
  Grensrechters : (naam, 06-nummer, club)
  Betrokken spelers : (naam, club)
  Getuigen niet spelers : (naam, 06-nummer)

  Beschrijving incident:

  Geef hier een beschrijving van het incident.

  Deze beschrijving wordt ook gebruikt als verplichte melding aan de KNVB ben dus zorgvuldig met uw omschrijving!

  Vergeet bij de staking van de wedstrijd niet het afzonderlijke formulier voor de KNVB in te vullen!