Our story

De voetbalvereniging TVC‘39 werd op 1 augustus 1939 opgericht. Er werd gestart met 1 juniorenelftal in
juniorencompetitie van de Rooms Katholieke Federatie. Ondanks de bezetting van de Duitsers groeide de vereniging
en in 1942 waren er al drie senioren- en vier juniorenelftallen actief. Toen de vereniging 10 jaar bestond werd door
de gemeente Breda een sportcomplex aan de Talmastraat toegekend aan TVC’39. Dit werd de thuisbasis tot aan het
moment dat de vereniging een fusie aanging met de VV Breda in 2005.

De Voetbalvereniging Breda werd op 28 april 1941 opgericht onder de naam PTT Breda als onderdeel van de
ontspanningsvereniging van de PTT. Het doel van de vereniging was; De band onder het PTT-personeel te
verstevigen door het beoefenen van sport. In 1995 werd de naam “VV Breda” omdat de PTT werd geprivatiseerd.
Het hoogtepunt van de vereiniging viel in het seizoen 1996/1997 toen men uitkwam in de eerste klasse van het
zaterdagvoetbal.

Per 3 maart 2005 werd de fusie aangegaan tussen TVC’39 en VV Breda waardoor de nieuwe vereniging TVC Breda
ontstond en vanaf het voetbalseizoen 2006/2007 is de fusieclub gehuisvest zijn aan de nieuwbouwaccommodatie aan de Kwakkelhutstraat. Het seizoen 2010/2011 is tot op dusver het succesvolste in het nog jonge bestaan van de club, omdat het eerste zondag elftal via de nacompetitie promotie afdwong naar de vierde klasse.