VCP vertrouwenscontactpersoon

BEN SPORTIEF EN TOON RESPECT

Twee belangrijk waarden voor TVC Breda. Er is ook geen twijfel dat TVC Breda een veilige club wil zijn, waar iedereen zowel spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers maar ook de ouders langs de lijn met plezier genieten van het voetbalspel!

Helaas gaat het ook wel eens mis. Een speler, trainer, begeleider of vrijwilliger komt in een vervelende situatie terecht. Of krijgt misschien zelfs te maken met een bedreiging of fysiek geweld. Of het nu op het veld is of langs de lijn, dit soort nare situaties willen we bij TVC Breda voorkomen.

Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat vervelende situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen, is het belangrijk dat er altijd melding van de vervelende situatie wordt gemaakt. Vervelende situaties kun je altijd melden bij het bestuur of de jeugd coördinator. Maar ook bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Bij TVC Breda heb ik, Jorg van den Enden, de rol van VCP op me genomen. Ik ben in het dagelijks leven letselschadejurist bij Legitimus en niet gebonden aan de club. Ik heb geen kinderen die voetballen bij TVC Breda (ook niet bij een andere club) en ik voetbal zelf ook niet. Ik ben volledig onafhankelijk en onpartijdig. Dat is belangrijk voor het vertrouwen!

Vervelende situaties zoals discriminatie, respectloos gedrag, bedreiging of fysiek geweld kun je dus ook altijd bij mij melden. Maar ook als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de club, dan ben je welkom bij mij. Die vragen kunnen gaan over:

  • Ongewenst (seksueel) gedrag
  • Pesten en gepest worden
  • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

Als VCP ben ik op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Ik luister naar je verhaal en help je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Soms is het nodig om een klacht in te dienen bij het bestuur of de KNVB. Of misschien wil je aangifte doen bij de politie. Daarbij kan ik je adviseren en bemiddelen. Altijd in vertrouwen!

Alle meldingen die ik krijg, rapporteer ik aan het bestuur van TVC Breda. Ik geef het bestuur daarbij ook mijn onafhankelijke en onpartijdige mening. Als je dat wilt, kan dat ook anoniem. Het kan echter wel eens voorkomen dat het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de club in het geding is. In dat geval bespreken we samen of een anonieme melding wel of niet handig is. Maar zoals gezegd, altijd in vertrouwen!

Wil je een melding maken van een vervelende situatie, klik dan hier om naar het meldingsformulier te gaan.

Heb je een vraag of wil je nog geen melding maken van een vervelende situatie, maar wel contact met mij opnemen, stuur dan een email naar: jorg@legitimus.nl. Zet je telefoonnummer in de email en dan bel ik je zo snel als mogelijk op.